skip to Main Content

چاقوی سرآشپز- Chef knife

چاقوی خوب توی آشپزخونه اندازه رفیق خوب تو سفر مهمه. برای همین کمی از چاقوها می‌گم براتون. چاقوی سرآشپز- Chef knife- یکی از مهم‌ترین ابزارهای آشپزیه. این چاقو تیغه پهنی داره و برای خرد کردن و یا بریدن استفاده می‌شه.…

Read More
Back To Top